HuisartsenZorgSaam GIJZEGEM


Het is mogelijk dat een stagiair(e) aanwezig is tijdens de consultatie.  Bij een goede doktersopleiding hoort immers een goede begeleiding op de werkvloer.

U heeft ten allen tijde als patiënt de keuze om de aanwezigheid van de stagiair(e) te weigeren.
Tijdens het weekend en op feestdagen kan u voor dringende zaken contact opnemen met de Huisartsenwachtpost via het gratis nummer 1733.


Consultaties enkel op afspraak 

2 personen = 2 afspraken