Tijdens het weekend en op feestdagen kan u voor dringende zaken contact opnemen met de Huisartsenwachtpost via het gratis nummer 1733.