Tijdens het weekend en op feestdagen kan u voor dringende zaken contact opnemen met de Huisartsenwachtpost via het gratis nummer 1733.

Paasverlof :Dr Cooreman is afwezig van 3 april tem 11 april 2021.