Tijdens het weekend en op feestdagen kan u voor dringende zaken contact opnemen met de Huisartsenwachtpost via het gratis nummer 1733.Er is altijd 1 van de artsen aanwezig om de continuïteit van de zorg te garanderen.