Huisartsenwachtpost regio Aalst

's Avonds na 20 uur, tijdens het weekend en op feest- en brugdagen kan u voor dringende zaken contact opnemen met de Huisartsenwachtpost via het gratis nummer 1733.


U kan er terecht:

  • op weekdagen van 18u tot 8u

  • tijdens het weekend, feest- en brugdagen (van vrijdagavond 18u t.em. maandag 8u).

  • De huisartsenwachtpost bevindt zich in de Leopoldlaan 44 - 9300 Aalst. Enkel op afspraak.


Werking wachtpost

Heb  je een onverwacht en dringend medisch probleem en je eigen huisarts is niet beschikbaar, dan kan je beroep doen op de huisarts met wachtdienst.

Op de wachtpost kan je terecht voor alle onverwachte, niet-planbare medische problemen die niet kunnen wachten tot je bij je eigen huisarts (of diens vervanger) terecht kan.

De wachtpost dient echter niet voor:

  • Het opvolgen van chronische aandoeningen.
  • Het voorschrijven van chronische medicatie.
  • Het opstarten van behandelingen die verdere opvolging door dezelfde arts vragen.
  • Spoedeisende hulp (in dat geval bel je best het nummer 112).

https://youtu.be/Kvq0t6lGP6c